Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Славка Попова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Чужд език, упр., ЗД, (СХ:2ч./30 ч.) - Екология и опазване на околната среда-1
стая - 1330
поток;

Английски език, СХ: 30 У - Връзки с обществеността-1
стая - 1340
поток;

Убеждаваща комуникация, СХ 15 Л, НС - Културология и културен мениджмънт-2
стая - 1571
2 гр. нечетна седм.

Сряда

Чужд език, упр., ЗД, (СХ:2ч./30 ч.) - стая - 1330
Екология и опазване на околната среда-1, поток; Математика-1, поток; Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии-1, поток;

Убеждаваща комуникация, СХ: 30 Л + 15 У - Връзки с обществеността-3
стая - 1443
поток;

Английски език 2, СХ: 1 СУ от 30 СУ - стая - 1330
Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии-1, поток; Математика-1, поток;

Теория и практика на словестното общуване,СХ: 15 Л. - стая - 1571А
Културология и културен мениджмънт-1, поток; Култура и медии-1, поток; Култура и културен туризъм-1, поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя