Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

гл. ас. д-р Сузана Рангелова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Вещно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-2
стая - 6305
2 гр.

Търговско право - първа част, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - 6305
2 гр.

Търговско право - първа част, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - 6305
4 гр.

Вторник

Търговско право - първа част, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - 6304
3 гр.

Търговско право - първа част, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - 6304
5 гр.

Гражданско право - обща част, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - 1340
4 гр.

Сряда
Четвъртък

Вещно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-2
стая - 6315
1 гр.

Гражданско право - обща част, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - 6309
2 гр.

Гражданско право - обща част, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - 6309
5 гр.

Петък
Събота
Неделя