Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

проф. д-р Татяна Хубенова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

Обща теория на пазарното стопанство; 3 ч. л. от СХ 45 ч. л. начало 16 февруари 2024г. - Международни отношения-1
стая - 6309
1 гр. нечетна седм.

Обща теория на пазарното стопанство; 3 ч. л. от СХ 45 ч. л. начало 16 февруари 2024г. - Международни отношения-1
стая - 6309
поток; нечетна седм.

Събота
Неделя