Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

х.преп. д-р Мирослава Цонева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Външна политика на държавите от Азия и арабските страни, 3 ч.л. от СХ 30 ч.л. - Международни отношения-4
стая - 6310
поток;

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя