Преглед на разпис на преподавател

Период: 20/2/2023 - 2/6/2023

гл. ас. д-р Милена Янкова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

Медии и политика СХ:30 Л - Политология-3
стая - 1210-В
поток;

Медии и политика СХ:15 У - Политология-3
стая - 1210-В
поток;

Петък
Събота
Неделя