Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Милена Янкова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Практически английски език, СХ: 60 У от 210 - Английски език: превод и комуникации-1
стая - 1204
поток;

Вторник

Медии и политика СХ:30 Л - Политология-3
стая - 1340
поток;

Медии и политика СХ:15 У - Политология-3
стая - 1340
поток;

Сряда

Нови информационни технологии в PR, СХ: 45 У - Връзки с обществеността-2
стая - 1342
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя