Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Олга Чорбаджийска

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Мениджмънт и управленски технологии; СХ: 60 ч Л; - Публична администрация-2
стая - 6308
поток;

Сряда
Четвъртък

Мениджмънт и управленски технологии; СХ: 30 ч У - Публична администрация-2
стая - 6310
поток;

Петък

Комуникативни умения; СХ: 45 ч Л; - Публична администрация-1
стая - 6308
поток;

Събота
Неделя