Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Янко Христов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

История на храненето 15-21 в., СХ:30 Л - История и археология-3
стая - 1501
поток;

Всекидневният живот в Средновековието, СХ:30 Л - История и археология-2
стая - 1501
поток;

Вторник

Средновековна обща история,СХ:45Л - стая - 1501
Архивистика и иформационна сигурност-1, поток; История-1, поток; История и археология-1, поток; Педагогика на обучението по география и история-1, поток;

Средновековна обща история, ЗД, семинар, (СХ:2ч./ 30ч. ) - Педагогика на обучението по география и история-1
стая - 1205
1 гр.

Сряда
Четвъртък
Петък

Средновековна българска история,СХ:45Л - стая - 1501
История-1, поток; История и археология-1, поток; Архивистика и иформационна сигурност-1, поток;

Средновековна българска история,СХ:15У - стая - 1501
История-1, поток; История и археология-1, поток; Архивистика и иформационна сигурност-1, поток;

Събота
Неделя