Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

ас. д-р Стефчо Банков

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Противодействие на корупцията и организираната престъпност; СХ: 45 ч Л; 19.02., 18.03.; 1.04.,15.04., 29.04.; 13.05., 20.05 - 3 часа - Национална сигурност-4
стая - 6315
поток; четна седм.

Противодействие на корупцията и организираната престъпност; СХ: 45 ч Л; 19.02.,18.03.; 1.04.,15.04., 29.04.; 13.05., 20.05 - 3 часа - Национална сигурност-4
стая - 6315
поток; четна седм.

Разузнавателна и контраразузнавателна дейност; СХ: 15 ч У; 19.02.;18.3.;15.04.; - стая - 6301
Национална сигурност-2, 1 гр.; четна седм.

Разузнавателна и контраразузнавателна дейност; СХ: 15 ч У; 01.04. и 29.04.; 13.05., 20.05.; - стая - 6301
Национална сигурност-2, 2 гр.; нечетна седм.

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

Разузнавателна и контраразузнавателна дейност; СХ: 45 ч Л; 23.02.; 8.03. и 22.03.; 5.04. и 19.04.; 17.05.2024 г. - Национална сигурност-2
стая - 6304
поток; четна седм.

Разузнавателна и контраразузнавателна дейност; СХ: 15 ч У; 23.02.; 22.03.; 19.04. и 17.05.; - стая - 6304
Национална сигурност-2, 1 гр.; четна седм.

Разузнавателна и контраразузнавателна дейност; СХ: 15 ч У; 08.03.; 05.04.; - стая - 6304
Национална сигурност-2, 2 гр.; нечетна седм.

Разузнавателна и контраразузнавателна дейност; СХ: 45 ч Л; 23.02.; 8.03. и 22.03.; 5.04. и 19.04.; 17.05.2024 г. - Национална сигурност-2
стая - 6304
поток; четна седм.

Събота
Неделя