Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Антония Методиева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Полицейско право; СХ: 45 ч Л; първа и втора група - доц. д-р Маргарита Чешмеджиева /в поток със спец. Право/ начало 13.02.2024 г. - стая - 6301
Национална сигурност-2, 1 гр.; Право-2, поток; нечетна седм.

Полицейско право; СХ: 15 ч У; начало 20.02.2024 г. - стая - 6311
Национална сигурност-2, 1 гр.; четна седм.

Полицейско право; СХ: 45 ч Л; първа и втора група - доц. д-р Маргарита Чешмеджиева /в поток със спец. Право/ начало 13.02.2024 г. - стая - 6301
Национална сигурност-2, 1 гр.; нечетна седм.

Полицейско право; СХ: 15 ч У; начало 20.02.2024 г. - Национална сигурност-2
стая - 6311
2 гр. четна седм.

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя