Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Гергана Кресналийска

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Административно обслужване; СХ: 45 ч Л; - 6 ч Л -14.05., 21.05.2024 г. - доц. д-р Николай Попов; 21 ч Л - 26.03., 2.04.,09.04., 16.04., 23.04.,30.04.,7.05.2024 г. - гл.ас. д-р Олга Чорбаджийска .; 18 ч Л - 13.02., 20.02., 27.02., 05.03., 12.03., 19.03., 26.03. 2024 г. - Публична администрация-2
стая - 6302
поток;

Сряда
Четвъртък

Управление в публичната сфера; СХ: 60 ч Л; - Публична администрация-3
стая - 6309
поток;

Петък
Събота
Неделя