Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

проф. д-р Владко Иванов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда

Интегрирано гранично управление; СХ: 45 ч Л; начало 21.02.;6.03.и 20.03.;3.04. и 17.04.;15.05. и 22.05.2024 г.; - Национална сигурност-2
стая - 6309
поток; четна седм.

Интегрирано гранично управление; СХ: 45 ч Л; начало 21.02.;6.03.и 20.03.;3.04. и 17.04.;15.05. и 22.05.2024 г.; - Национална сигурност-2
стая - 6309
поток; четна седм.

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя