Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

доц. д-р Ана Джумалиева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

Международно морско право по дати 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 и 20 април 2024г. - стая - 6305
Право-3, 1 гр.; Международни отношения-4, поток; Право-3, поток; Право-5, поток;

Международно частно право, 3 ч. л от СХ 45 ч. л., по дати 16, 17, 18, 23, 24, 25 февруари 2024г. и 16 март 2024 г. - стая - 6301
Международни отношения-4, поток; Право-3, поток; Право-5, поток;

Събота
Неделя