Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

доц. д-р Веселина Бучкова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда

Административен процес ; СХ: 60 ч Л; /в поток със спец. Право/ - стая - 6301
Публична администрация-2, поток; Право-2, поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя