Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

доц. д-р Маргарита Чешмеджиева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Правен режим на държавната служба, 3 ч.л. от СХ 45 ч.л. - стая - 6305
Право-5, поток; Публична администрация-4, поток;

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя