Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

доц. д-р Димитрина Стефанова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Основи на ВО, 30 Л + 30 У - Връзки с обществеността-1
стая - 1443
поток;

Вторник

Кризисен PR - 30 Л + 30 У - Връзки с обществеността-4
стая - 1443
поток;

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя